AH-VH

Leden Raad van Bestuur

Voorzitter : Herman De Smet (herman.desmet [AT] ahvh.be)

Ondervoorzitter : Noémie Colasuonno (noemie.colasuonno [AT] ahvh.be)

Penningmeester : Gérard Lambert

Bestuurder : Kathleen Coppin

Bestuurder : Aurélie Finders-Binje (Aurelie [AT] ahvh.be)

Secretariaat : Patrick De Smet (info [AT] ahvh.be)

Ten dienste van de hemofilie in België

De Hemofilievereniging is georganiseerd als een vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Onze statuten worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en wij zijn erkend door de Federale Overheid Financiën voor de fiscale aftrekbaarheid van giften.

De Algemene Vergadering van de effectieve leden groepeert een dertigtal personen die het beslissingsorgaan uitmaken van de Vereniging. De effectieve leden zijn allen vrijwilligers. Zij vergaderen minstens eenmaal per jaar om de rekeningen te controleren, het budget te stemmen, een algemene politiek en strategie voor de Hemofilievereniging te bepalen, de leden van de raad van bestuur te kiezen. Bepaalde effectieve leden nemen heel actief deel aan de activiteiten van de Vereniging, hetzij door mee te werken aan informaties voor patiënten, door teksten voor onze publicatie of voor de internetsite te schrijven of te vertalen, door monitor te zijn tijdens de educatieve en sportieve stages, ...

De raad van bestuur van de Hemofilievereniging in 2012 is samengesteld uit acht personen, waaronder een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een gedelegeerd bestuurder en vier bestuurders. Al deze mandaten zijn vrijwillig, zonder uitzondering. Deze personen, die zelf een eigen actieve beroepsbezigheid hebben onafhankelijk van de Vereniging, besturen het dagdagelijkse van de Vereniging, vertegenwoordigen haar bij de publieke instanties wanneer het erop aankomt onze belangen met betrekking tot de medische behandeling te verdedigen.

Minstens eenmaal per jaar worden alle Belgische therapeuten van de hemofilie en van andere zeldzame aandoeningen van de bloedstolling uitgenodigd door de Hemofilievereniging in een "Wetenschappelijke Raad". Deze bijeenkomst is een unieke gelegenheid die specialisten in hemofilie hebben om elkaar te ontmoeten in België, met maar als enig punt op de agenda hemofilie en het zorgbeleid in België. Die Wetenschappelijke Raad bied de gelegenheid om alle prioriteiten te doorzien en ze dan te verdedigen op het hoogste niveau.

Om het dagelijks bestuur van de Hemofilievereniging te verzekeren, steunt de Raad van bestuur op een coördinator, deeltijds tewerkgesteld bediende van de VZW. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van de Vereniging, verdeeld over de vrijwillige bestuurders en de andere vrijwilligers van de Vereniging. Hij beheert de organisatie van de patiëntenvergaderingen, de administraties van de educatieve en sportieve stages, het verschijnen van de publicaties van de Vereniging en het onderhoud van de internetsite.

U bevindt zich hier: AHVH De Vereniging Organisatie