AH-VH

AHVH en haar « senior-leden »

2013 SeniorSedert enkele jaren spitst de AHVH haar aandacht op haar oudere leden en richtte zo de groep 50+op.

Om te beantwoorden aan de steeds grotere vraag naar een meer gericht en nader lotgenoten contact van patiënten die de leeftijd van 50 jaar en meer bereikt hadden, werd de werkgroep 50+ opgestart en een uitgebreid aanbod van mogelijke thema’s, bijeenkomsten en ontmoetingspunten opgesteld.

Al gauw kwamen reacties van patiënten uit alle hoeken van het land en werd vastgesteld dat er een duidelijke vraag was naar intenser onderling contact, frequenter dan de jaarlijkse AHVH-bijeenkomst. Ontmoetingsmomenten waar vragen, antwoorden en ervaringen konden uitgewisseld worden.

Zo vonden sinds 2013 reeds herhaaldelijk ontmoetingen plaats in een aangenaam en steeds geografisch wisselend kader, voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Een vriendelijke manier voor werkelijk lotgenotencontact.

Gezellige gesprekken tijdens een lekkere lunch, een uitwisseling van vragen en antwoorden, of even een moeilijk verhaal kwijtgeraken, plannen voor nieuwe ontmoetingen en zelfs voor kort vakantieverblijf, hebben al vlug sterke vriendschapsbanden gemaakt.

Na een succesvol 2013, gaat de enthousiaste werkgroep 50+ vastberaden verder met nieuwe initiatieven.

2014 is goed begonnen met het eerste ontmoetingsmoment en de deelname van een aantal nieuwe vrienden. Ook de lijst 50+leden die zich met interesse kenbaar maakten wordt verder aangevuld.

Met deze goede ervaringen, de warme steun en het enthousiasme “bolt” de werkgroep 50+ vastberaden en creatief het nieuwe jaar in. 

 

Christie Deviane

Plaats reactie


U bevindt zich hier: AHVH Nieuws AHVH en haar « senior-leden »