AH-VH

SOBI : Sportactiviteiten

Logo Info Laboratory v1De firma SOBI wenst adviezen, tips and tricks te geven om sportactiviteiten te beoefenen in alle veiligheid.

 

Cap Cerbère in Frankrijk 2019

Het AHVH heeft het plezier u te melden dat wij dit jaar weer een duikstage organiseren, als een verlenging op de Spa-stage. Deze stage heeft als doel om samen met andere hemofiliepatiënten leuke momenten te beleven. En dit samen met de groep van de Franse vereniging AFH – Midi-Pyrenées en misschien ook verenigingen van andere landen.

Voor wie?

Je bent minstens 18 jaar oud en hebt een stollingsaandoening.

(Hemofilie, Von Willebrand of een ander stollingsprobleem)?

Lees meer: Cap Cerbère in Frankrijk 2019

Chronische pijn bij hemofilie: ontstaan en aanpak

Chronische pijn bij mensen met hemofilie kan na verloop van tijd niet uitsluitend verklaard worden door bloeding of artrose. Hoewel chronische pijn dramatisch kan zijn, is er hoop op verbetering.

De meest voorkomende oorzaak van pijn bij mensen met hemofilie is een bloeding, vaak in een gewricht. Dat heeft verregaande gevolgen voor de structuren rondom het gewricht, zoals het kraakbeen en het kapsel, die beschadigd geraken. Op termijn kan dat leiden tot een vroegtijdige ‘slijtage’ van het gewricht(artrose), wat kan zorgen voor een toename van de lokale pijn.

Uitbreiding van lokale pijn

Naarmate de bloedingen regelmatiger optreden, kan de pijn verergeren of uitbreiden. Iedere keer opnieuw wordt er informatie door het zenuwstelsel naar de hersenen gestuurd. Dat signaal wordt in de hersenen opgepikt, en de patiënt voelt pijn of een toename van pijnintensiteit. Op termijn kan het zijn dat het centrale zenuwstelsel geactiveerd wordt zonder dat er een nieuwe bloeding of bijkomende gewrichtsschade optreedt. Dat wordt helaas ook als pijn ervaren. “Bij mensen die veel pijn hebben gehad, weten we dat het zenuwstelsel niet betrouwbaar meer is bij het bepalen van pijn. Ook problemen in de hersenen zelf kunnen een bron van pijn zijn”, legt prof. Roussel, Revalidatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen, uit.

Klachten moeilijk te onderscheiden

Zowel zorgverleners als mensen met hemofilie hebben de grootste moeilijkheden om pijn van een bloeding of pijn van een opflakkerend gewrichtsprobleem van elkaar te onderscheiden. Personen met een bloeding en zij met opflakkerende artrose beschrijven hun pijn met dezelfde termen. Ook de andere klachten (zwelling, beperkte beweeglijkheid, moeilijke steunname, enz.) overlappen. Bovendien is de medische beeldvorming niet altijd aanwezig. Daarnaast kan het ook zijn dat de pijn zelf geen betrouwbaar signaal meer is: er wordt pijn gevoeld, maar er is geen nieuwe schade. Bij die patiënten zal medische beeldvorming van de gewrichten niets tonen, aangezien het probleem zich situeert in het zenuwstelsel en/of de hersenen. “We hebben nog niet de geschikte instrumenten om goed en grondig te achterhalen wat de oorzaak van elke vorm van pijn bij elke individuele patiënt is. We kunnen als zorgverlener wel alle factoren die mogelijk een rol spelen, proberen in kaart te brengen en zo trachten de patiënt uit de vicieuze cirkel te halen van chronische pijn en slechte levenskwaliteit als gevolg daarvan.”

Behandelingsmogelijkheden

Mensen met hemofilie kunnen ontzettend veel pijn hebben. Zorgverleners staan soms machteloos. Maar alleen een pijnstiller kan het probleem van chronische pijn niet oplossen. Medicatie is een onderdeel van de pijnbehandeling, maar zelden de grootste component. Andere componenten gaan van een actieve levensstijl tot het doseren van de belasting in het dagelijkse leven, percepties en emoties rond pijn. Volgens de richtlijnen voor artrose zijn lichte lichaamsoefeningen met gewrichtsbelasting aangewezen, al kunnen patiënten bang zijn om het beschadigde gewricht te belasten. Coaching, aanpassingen qua levensstijl en comorbiditeiten zoals obesitas aanpakken, helpen eveneens.

Lees meer: Chronische pijn bij hemofilie: ontstaan en aanpak

Educatieve en sportieve stage te SPA 2019

Mevrouw, mijnheer, beste leden
De Vereniging organiseert voor de kinderen in de leeftijdsgroep 8 tot 14 jaar een educatieve en sportieve stage te Spa van zaterdag 27 juli tot vrijdag 2 augustus 2019. Op het programma staan verscheidene sporten en zwemmen.Spa19

De Vereniging organiseert tijdens deze stage ook een korte “opleiding” over hemofilie en erfelijkheid, over de behandeling van de stoornis en over het voorbereiden en inspuiten van de producten.

Een ploeg vrijwilligers van de Hemofilievereniging is permanent ter plaatse alsook een arts en verpleeg¬kundigen die voor de medische begeleiding van de kinderen zorgen. De kinderen zullen er zeker nieuwe vriendjes ontmoeten.

Lees meer: Educatieve en sportieve stage te SPA 2019

Na het SIPPET-onderzoek

De introductie van virale inactivatie van van plasma afgeleide factor VIII (pd-FVIII) en van recombinant factor VIII (r-FVIII) heeft het gebruik van antihemofiele factoren (AHF) voor het management van hemofilie A veiliger gemaakt. Het belangrijkste iatrogeen probleem is het risico dat de patiënt inhibitoren ontwikkelt. Niet eerder behandelde patiënten (previously untreated patients, PUP’s) zijn er het meest aan blootgesteld. Verscheidene verworven of aangeboren risicofactoren werden beschreven, maar een van de kritieke elementen is de invloed van de bij het begin van de behandeling gebruikte AHF, wat de vraag doet rijzen of het risico op vorming van inhibitoren anders is bij pd-FVIII dan bij r-FVIII.

Lees meer: Na het SIPPET-onderzoek

Alternatieve fundrising, bedankt

Graag willen we iedereen bedanken voor hun giften aan onze vzw. Jullie steun en jullie vrijgevigheid helpen ons om projecten te realiseren die een invloed zal hebben op het dagelijks leven van kinderen en ouderen. Dankzij financiële steun kunnen we kwalitatieve werking aanbieden en steun aan gezinnen die het wat moeilijk hebben. Ook wensen we ouders, vrienden, kennissen te bedanken die tijdens de Warmste Week acties hebben gevoerd of deelgenomen hebben aan acties om geld in te zamelen.
Hier een mooie actie van de familie Ruysschaert tijdens de “Warmste Week 2018”.

Nieuwe acties komen er steeds bij:
Dank aan de familie Cuypers met hun steunkaartenverkoop.

Dank aan Delphine en Maxime voor hun komende actie Crowd4Live- Project 4Alpes 2019. Zij organiseren een Bolo Bambino avond met live optreden om de AHVH vereniging te steunen.
Deze zal plaats vinden op 30 maart 2019 in Brussel en u kunt zich nog inschrijven.

Heeft u plannen om een actie te organiseren of deel te nemen aan de Warmste Week 2019 laat het ons weten.

 

Nieuwe acties komen er steeds bij:

Dank aan de familie Cuypers met hun steunkaartenverkoop.

Gentherapie komt in zicht !

Terwijl ze vroeger veroordeeld waren tot zetel en bed, kunnen hemofiliepatiënten
vandaag dankzij een preventieve behandeling een normaal leven leiden. Het UZA is een
van de vijf ziekenhuizen in België met een gespecialiseerd hemofiliecentrum.

Lees meer: Gentherapie komt in zicht !

Bedankt voor de educatie aan huis voor onze zoon met hemofilie!

Na 4 intensieve jaren met ziekenhuisbezoeken en 4 jaar zorg uitgevoerd door een medisch team, zijn we begonnen met zelfstandigheid betreft de inspuitingen.
Wij, de ouders, werden opgeleid om injecties van factor VIII voor de behandeling van onze zoon met ernstige hemofilie A toe te dienen! Wat een opluchting!
Niet zonder vrees voor de opleiding... Nooit als moeder zou ik gedacht hebben dat ik medicatie intraveneus zou kunnen toedienen. Het is niet gemakkelijk om een ader te vinden.  

Lees meer: Bedankt voor de educatie aan huis voor onze zoon met hemofilie!

In Memoriam

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Prof. Marc Verstraete geboren te Brugge op 1 april 1925 en overleden op 16 augustus 2018. We herinneren ons nog
dat hij een belangrijke plaats innam in ons leven als hemofiliepatiënten en dat hij één van de grondleggers was van onze AHVH vereniging.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Het overlijden van een dierbare gaat altijd gepaard met verslagenheid en verdriet.
Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Met oprechte deelneming.

AHVH Vereniging.

Lees meer: In Memoriam

Patiëntengesprek Hemofilie A

Deelt u graag uw ervaringen met uw ziekte en behandeling? Vertelt u ons graag over uw uitdagingen, maar ook over uw overwinningen? Deelt u graag uw visie op de toekomst?

Het medisch departement van Bayer organiseert een gesprek met u, de persoon achter de ziekte. Op deze manier willen wij ons een nog beter beeld vormen van uw ervaringen, bezorgdheden en verwachtingen om hiermee rekening te houden in onze toekomstige projecten.

Lees meer: Patiëntengesprek Hemofilie A

“Ik word 60 jaar oud in 2018”

De hemofilievereniging nodigt u uit op 17 november 2018 voor het symposium ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan met als thema “Ik word 60 jaar oud in 2018”. Dit zal plaatsvinden in het gebouw van de KULeuven, Campus Brussel.
Adres: Warmoesberg 43, 1000 Brussel, 6de verdieping, lokaal
6306 (Paternosterzaal).

 

Lees meer: “Ik word 60 jaar oud in 2018”

U bevindt zich hier: AHVH Nieuws