World Hepatitis Day op 28 juli 2015

Wereldwijd zijn ongeveer 170 miljoen mensen besmet met het Hepatitis C-virus, één van de meest voorkomende oorzaken van chronische leverontsteking. Ook in ons land zijn naar schatting 70.000 Belgen besmet. Sinds 1 januari 2015 worden 3 nieuwe, krachtige geneesmiddelen terugbetaald die patiënten van hepatitis C kunnen genezen.

Ter gelegenheid van World Hepatitis Day op 28 juli 2015, wenste pharma.be, de algemene vereniging van 140 innovatieve biofarmaceutische bedrijven, licht te werpen op de geboekte vooruitgang tegen het Hepatitis C-virus.

Catherine Rutten, CEO van pharma.be: "We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de aanpak van Hepatitis C. Verschillende farmaceutische bedrijven in België hebben recent nieuwe behandelingen op de markt gebracht of hebben kandidaat-geneesmiddelen in de pijplijn zitten. Deze innovatieve, antivirale middelen bieden een therapie van kortere duur dan de klassieke behandelingen voor patiënten die besmet zijn met het Hepatitis C-virus, en dit met significant minder bijwerkingen en een genezingskans tot 95%. pharma.be pleit voor een uitbreiding van de terugbetalingsvoorwaarden van deze geneesmiddelen om meer besmette patiënten toegang te geven tot deze levensnoodzakelijke therapieën."

Feiten en cijfers

Het Hepatitis C-virus wordt voornamelijk overgedragen via het bloed. Ongeveer 20% van de nieuwe infecties verdwijnt spontaan. 80% van de besmette personen daarentegen ontwikkelen een chronische leverontsteking, die leidt tot een aantasting van de lever (fibrose) .

Het virus evolueert meestal erg traag. De meeste geïnfecteerde personen voelen zich perfect gezond en hebben gedurende 10 tot 20 jaar geen symptomen. Dit verklaart ook waarom de helft van de naar schatting 70.000 besmette Belgen niet eens weten dat ze drager zijn.

Revolutionaire geneesmiddelen terugbetaald

Als ze niet behandeld wordt, veroorzaakt een Hepatitis C-besmetting bij één op drie van de patiënten na gemiddeld 20 jaar levercirrose en zelfs leverkanker, en is ze een belangrijke reden voor levertransplantatie.

De laatste jaren werden een aantal nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die een ware doorbraak betekenen in de strijd tegen Hepatitis C. Deze virusremmers kunnen tot 95% van de patiënten genezen, binnen een significant kortere behandelingsduur dan bij klassieke behandelingen, en met minder bijwerkingen.

Sinds 1 januari 2015 worden drie van deze krachtige virusremmers terugbetaald door het RIZIV. Dit is een hele stap vooruit ten opzichte van de situatie op de Wereld Hepatitis-dag in 2014! Maar de farmaceutische bedrijven blijven innoveren en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) verleende sindsdien ook aan een aantal andere virusremmers een markttoelating. De verwachting is daarom dat ook voor deze behandelingen weldra een aanvraag tot terugbetaling zal ingediend worden bij de Belgische overheid.

Aantal overlijdens en ernstige complicaties kan sterk verminderd worden

Op dit moment is in België de terugbetaling van de nieuwe geneesmiddelen tegen Hepatitis C beperkt tot patiënten met vergevorderde leverbeschadiging, de zogenaamde fibrosestadia 3 en 4. Bovendien moet het geneesmiddel voorgeschreven zijn door een arts die is verbonden aan een universitair ziekenhuis. De overheid maakte deze keuze omwille van het groot aantal besmette patiënten en de hoge kost van een behandeling.

Een studie uitgevoerd door Belgische leverspecialisten en academici toonde evenwel aan dat met de nieuwe geneesmiddelen het aantal overlijdens en ernstige complicaties ten gevolge van Hepatitis C tegen 2030 gehalveerd zou kunnen worden. Bovendien zou het aantal nieuwe besmettingen kunnen dalen met een derde. Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke besparing voor de gezondheidszorg zou betekenen, bijvoorbeeld door het vermijden van dure en risicovolle levertransplantaties.

Dergelijke spectaculaire resultaten zijn echter alleen mogelijk als meer patiënten behandeld worden. Door een uitbreiding van de huidige terugbetalingsvoorwaarden zouden alvast meer patiënten toegang kunnen krijgen tot deze nieuwe therapieën.

Oproep om het Hepatitis C-virus grondig aan te pakken

Samen met de andere gezondheidsactoren, kijkt pharma.be uit naar nieuwe initiatieven van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block om de toegang tot deze innovatieve geneesmiddelen tegen Hepatitis C in 2016 verder uit te breiden. Catherine Rutten van pharma.be beklemtoont het belang van een integrale aanpak: "De nieuwe en revolutionaire behandelingen hebben uitzonderlijk hoge genezingspercentages en kunnen de levenskwaliteit van duizenden Hepatitis C-patiënten in België verbeteren. pharma.be kijkt hoopvol uit naar een toekomstige samenwerking met de overheid om de toegang tot nieuwe behandelingen verder uit te breiden. Er is nood aan het engagement van alle spelers om het sluimerende Hepatitis C-virus radicaal aan te pakken."

Info : Pharma.be