Nieuwe producten met langere halfwaarde tijden.

Hemofiliepatiënten beschikken over effectieve en veilige stollingsfactoren maar moeten zichzelf wel meerdere keren per week injecteren (profylactische behandeling). Ondanks frequente toediening van stollingsfactor ervaren veel patiënten toch nog bloedingen.

De meeste bloedingen veroorzaken schade aan gewrichten en zijn tevens erg pijnlijk. Daarom is het zo belangrijk om een bloeding te voorkomen en daarmee op de lange termijn deze gewrichten te beschermen.

Nieuwe stollingsfactoren met een langere half-waarde tijd brengen een belangrijke optie voor de behandeling van hemofilie: Een betere bescherming door langere stollingsfactor activiteit gecombineerd met minder vaak prikken en toch dezelfde bescherming (erg belangrijk voor patiënten met prikproblemen) is voor iedere patiënt belangrijk maar vooral voor de kleine kinderen.

Hemofiliepatiënten hebben ongeveer 2 decennia moeten wachten op stollingsfactoren met lange halfwaarde tijden. Het AHVH hoopt dan ook van harte dat de autoriteiten er zorg voor dragen dat deze medicijnen beschikbaar komen voor al onze patiënten.

Herman De Smet

Voorzitter