Gespecialiseerde Centra

Info RIZIV
Als u aan hemofilie, Ziekte van  von Willebrand of een andere soort van bloedingsstoornis lijdt, dan kunt u in een gespecialiseerd centrum terecht. U krijgt er verzorging en kunt er een revalidatieprogramma volgen. Het gespecialiseerd centrum zal u helpen om zo goed mogelijk met uw ziekte te leven, door u te leren om met de hemofilie of andere een stoornis en de behandeling ervan om te gaan.
U kunt naar een referentiecentrum of naar het nationaal coördinatiecentrum gaan.
De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kan via uw ziekenfonds tegemoetkomen in de kosten van die opvolging.


Tot wie richten de gespecialiseerde centra zich?
 Elke rechthebbende, bedoeld in deze overeenkomst, lijdt aan hetzij één van de volgende vormen van hemofilie:
•    hemofilie A (deficitaire coagulatiefactor VIII),
•    hemofilie B (deficitaire coagulatiefactor IX),
•    zeldzame vorm van bloedstollingsstoornis (deficitaire coagulatiefactor I fibrinogeen, II, V, VII, X, XI of XIII), die als ernstig wordt beschouwd (percentage van de coagulatiefactor < 1% van het normale percentage),

•    hetzij de ziekte van Von Willebrand van type III, die gekenmerkt wordt door zowel een ernstig kwantitatief deficit van Von Willebrandfactor antigeen (percentage < 1% van het normale percentage) als door een percentage van coagulatiefactor VIII (FVIIIc) < 5% van het normale percentage.

Wat kan een gespecialiseerd centrum voor hemofilie doen?
De zorgprogramma's van een gespecialiseerd centrum hebben als voornaamste doelstellingen:
•    de neveneffecten van de ziekte en de gevolgen ervan voor het leven zo veel mogelijk beperken
•    een optimaal gebruik van de bloedstollingsfactoren mogelijk maken.


De referentiecentra bieden geïndividualiseerde zorgprogramma's aan. Afhankelijk van de ernst van de ziekte en van de behoeften, kan het programma het volgende omvatten:
•    opstellen van een volledig aanvangsbilan van de ziekte en de gevolgen ervan, uitvoering van evolutiebilans
•    nuttige kennis bijbrengen aan u en uw naasten over de ziekte, voorzorgsmaatregelen en de nodige behandeling, onder meer voorkomen van bloedingen, herkennen van vroegtijdige tekenen en symptomen van een interne bloeding en autotransfusie thuis van bloedstollingsfactoren
•    coördinatie van de volledige gespecialiseerde verzorging
•    bepaalde gespecialiseerde verzorging door kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen
•    voorschrijven van bloedstollingsfactoren, beheer van de getuigschriften en behandelingsbilans voor de terugbetaling van de bloedstollingsfactoren
•    de toediening van de bloedstollingsfactoren opvolgen
•    voorschrift en opvolging van behandelingsmethodes als u remmers of inhibitoren voor bloedstolllingsfactoren heeft ontwikkeld.


Het nationaal coördinatiecentrum (NCC) UZ Leuven  kan dezelfde programma’s aanbieden als de referentiecentra. Bovendien volgt het patiënten op waarvan de situatie complexer is (resistentie voor de bloedstollingsfactoren, meervoudige complicaties, enz.) en vervult het coördinatie-opdrachten voor de behandeling van hemofilie in België.


Welke stappen moet u zetten om door het gespecialiseerd centrum opgevolgd te kunnen worden?
Het centrum moet alle hemofiliepatiënten opvolgen die er een beroep op doen.
De stappen die u en het centrum moeten zetten, hangen af van de ernst van uw ziekte.
U lijdt aan ernstige hemofilie.
1.    Vraag advies aan uw huisarts. U moet een voorschrift van hem krijgen, of van een geneesheer-specialist.
2.    Richt u tot een centrum dat is opgenomen in de lijst van de geconventioneerde centra voor hemofilie:

Het nationaal Coördinatiecentrum voor hemofilie (NCC)
Vlaams-Brabant

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 LEUVEN
Volwassene : Prof. Peerlinck Tel : 016/34 34 91
Pediatrie : Prof. Van Geet Tel: 016/34 39 91

Referentiecentra voor hemofilie (RC)
Antwerpen                    

UZ ANTWERPEN
Wilrijkstraat 10
2650 EDEGEM
Volwassene: Prof. Gadisseur Tel: 03/821 32 50
Pediatrie : Dr. Maes Tel : 03/821 32 51

Brussel Bruxelles

HUDERF
Centre de référence de l'hémophilie
J.J. Crocqlaan 15
1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Volwassene : Prof. Ferster Tel : 02/477 31 13
Pediatrie : Dr. Phu Quoc Le Tel : 02/477 31 13


SAINT-LUC
Centre de référence de l'hémophilie
Avenue Hippocrate n°10
1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)
Volwassene : Prof. Hermans et Dr. Lambert Tel : 02/764 18 00
Pediatrie : Prof. Van Damme Tel : 02/764 23 50

Oost-Vlaanderen

UZ GENT
Referentiecentrum voor hemofilie
De Pintelaan 185
9000 GENT
Volwassene: Dr. Vantilborg Tel: 09/332 21 25
Pediatrie : Dr. Mondelaers Tel: 09/332 24 16


3.    Het centrum moet:
o    nagaan of u aan de voorwaarden van de overeenkomst voldoet
o    het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming in de kosten van de verstrekkingen invullen en bij dat formulier zijn medisch verslag voegen.
o    die documenten naar uw ziekenfonds sturen.
4.    Opdat uw ziekenfonds uw jaarlijkse opvolging als ernstig hemofiliepatiënt kan vergoeden, moet u elk jaar naar het centrum gaan en er minstens 2 leden van het therapeutisch team ontmoeten voor de in de overeenkomst voorziene opvolging.
U lijdt aan een matige of lichte vorm van hemofilie.
1.    Voordat u zich tot een gespecialiseerd centrum wendt, moet u het advies vragen van de arts die u gewoonlijk opvolgt voor uw hemofilie.
2.    U kunt de occasionele opvolging krijgen die u nodig heeft, zonder formaliteiten bij uw ziekenfonds te vervullen.

Wat betaalt u voor die opvolging?
Uw persoonlijk aandeel in de kosten van de opvolging (remgeld) hangt af van de ernst van uw ziekte.

U lijdt aan ernstige hemofilie.
Het ziekenfonds verleent een tegemoetkoming in de kosten van het zorgprogramma (derdebetalersregeling).
U betaalt eenmaal per jaar uw persoonlijk aandeel (zie ambulante verzorging).

U betaalt ook uw persoonlijk aandeel voor:
•    de onderzoeken die het centrum voorschrijft, maar die het niet zelf uitvoert
•    de eventuele geneesmiddelen en andere producten die het centrum voorschrijft.

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan kunt u een tegemoetkoming in uw kosten krijgen voor de verplaatsing tussen uw woonplaats en het centrum.

U lijdt aan een matige of lichte vorm van hemofilie.
U hoeft niets te betalen voor de opvolging, de occasionele adviezen en raadgevingen die het centrum u kan verlenen.

U betaalt uw persoonlijk aandeel voor:
•    de onderzoeken die het centrum voorschrijft, maar die het niet zelf uitvoert
•    de eventuele geneesmiddelen en andere producten die het centrum voorschrijft.

Meer informatie