Communicatie van de firma Swedish Orphan Biovitrum (Belgium)

Geachte patiënt

Op 1 januari 2024 wijzigen de paragrafen van het RIZIV voor de vergoeding van:

de coagulatiefactoren VIII en IX

van de firma Swedish Orphan Biovitrum (Belgium) BV

Uw hemofiliebehandelaar, de ziekenhuisapotheek, en de officina-apotheken zijn hiervan op de hoogte.

Mogelijks zou het kunnen dat bij uw volgend bezoek aan uw hemofiliecentrum uw behandelaar deze wijzigingen moet bevestigen in uw elektronisch dossier teneinde de vergoeding te hernieuwen.

Deze wijzigingen veranderen niets aan uw huidig terugbetalingsstatuut noch aan uw voorgeschreven therapie.