Belangrijke administratieve informatie.

Sinds 1 januari 2024, is het vermelden van het nationale rijksregisternummer (RRN) van de schenker bij giften een wettelijke verplichting (art. 323/3 § 3 WIB 92). Gelieve in de toekomst uw rijksregisternummer te vermelden bij het schenken van een gift.

Door de overname van Bpost-bank door BNP Paribas zal de BIC code tevens wijzigen: GEBABEBB. U kunt ons blijven steunen op volgend rekeningnummer BE58 0001 3032 7479 met vermelding “Gift”.